Πολιτική Απορρήτου

Η Vnet MΟΝ ΕΠΕ ιδιοκτήτρια εταιρεία του ιστότοπου www.vnet-health.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα σας παρέχοντας παράλληλα μια εξατομικευμένη και χρήσιμη υπηρεσία εξειδικευμένης ενημέρωσης. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει από τις 21 Μαΐου 2018 και δημιουργήθηκε για να συμβαδίζει με τις αλλαγές που επιφέρει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων 679/2016. Η πρακτικές απορρήτου μας αναθεωρούνται σε συνεχή βάση και συνεπώς ενδέχεται να γίνονται τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Η προστασία του απορρήτου σας είναι ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω των ειδικών φορμών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας (http://www.vnet-health.gr), και επιλέξετε να δέχεστε ηλεκτρονική επικοινωνία, συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις πληροφορίες που ζητάτε ή επιθυμείτε να λαμβάνετε. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό.

Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς θα έχει την επιλογή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα μας. Δεν θα πρέπει να συμπληρώσετε οποιαδήποτε από τις ως άνω φόρμες αίτησης ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή των πληροφοριών αυτών.

Χρήση των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται από εμάς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον ιστότοπο μας ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Ενδέχεται να οργανώσουμε και να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο διακομιστή (server) μας, στους φακέλους εισερχομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων μας ή σε μορφή hard copy.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς και να απαντήσουμε σε τυχόν προτιμήσεις, καταγγελίες ή σχόλια που έχετε.
 • Δεν ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη επικοινωνία και συνεργασία μαζί σας, αναφορικά με το ζήτημα που σας απασχολεί.
 • Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις καταγγελίες ή τα αιτήματά σας.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχουμε σχεδιάσει πολιτικές ασφαλείας και έχουμε εφαρμόσει τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR):

 • Να ανακαλέσετε ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να έχετε πρόσβαση και δυνατότητα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν δεν υφίσταται έννομο συμφέρον να διατηρούνται αποθηκευμένα, εάν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας ή εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και θεωρείτε ότι έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
 • Να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη εταιρεία (φορητότητα δεδομένων).
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τον ιστότοπο μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημάτων και λογοτύπων, ανήκουν στην εταιρεία Vnet Μ.Ε.Π.Ε, ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες των οποίων Vnet Μ.Ε.Π.Ε έχει το δικαίωμα χρήσης η εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα παραπάνω ή τυχόν παράπονα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@vnethealth.gr