Φιλοσοφία
Δέσμευση
Καινοτομία
Ποιότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η VΝΕΤ HEALTH δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στους τομείς των ιατροτεχνολογικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.

Στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση των προϊόντων αυτών αλλά και η σωστή επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας (ιατρών και φαρμακοποιών) με σκοπό την ανακούφιση των ασθενών αλλά και την άμεση πρόσβασή τους σε νέα σκευάσματα.

Εδώ και 10 χρόνια η VΝΕΤ HEALTH ανοίγει νέους δρόμους στην επικοινωνία, καινοτομεί στην διαχείριση και την προώθηση νέων προϊόντων, αξιοποιεί την τεχνολογία, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης και εξέλιξης.

Blog

ΝΕΑ